Spektrum účinnosti

 


A    baktericidní účinnost

usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, testuje se na sbírkových kmenech mikroorganismů: St. aureus, Ps. aeruginosa, E. coli, E. hirae, redukční faktor 5 log (u mytí rukou 3 log)

B    virucidní účinnost

účinný na široké spektrum virů, testuje se na poliovirus typ 1 LSc-2ab, adenovirus typ 5, kmen Sfenoid 75 s redukčním faktorem 4 log

V    fungicidní účinnost

účinně působí na mikroskopické vláknité houby, testuje se na sbírkových kmenech mikroorganismů: C. albicans, A. niger, redukční faktor 4 log

M    mykobaktericidní účinnost

usmrcení potenciáně patogenních mykobakterií, testuje se na M. avium, M. terae, redukční faktor 4 log

T    tuberkulocidní účinnost

usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberkulosis, testuje se na M. avium, M. terae, redukční faktor 4 log

C    sporicidní účinnost

inaktivace bakteriálních spor, parametry zatím nedoporučeny


Účinnost aktivních látek se speciálním použitím: testuje se na St. aureus, Ps. aeruginosa, C. albicans, A. niger, B. subtilis, B. cereus. Redukční faktor je 5–4 log. Skupina nezávislých místních autorit pak na základě výsledků laboratorních testů dezinfekční účinnosti, provedených nejméně ve dvou akreditovaných laboratořích a jejichž výsledky jsou shodné, testů toxicity, dráždivosti a snášenlivosti a znalostí místní epidemiologické situace by měla rozhodnout, zda přípravek lze registrovat, jaké má spektrum dezinfekční účinnosti a v jakých koncentracích a expozicích se bude používat.Hlavní menu


Patička a copyright